AC Meeting

Academic Commission meeting on May 5

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC
DATA: Mércores, 5 de maio de 2021
HORA: 13h00
LUGAR:  Campus Remoto – Sala DocTIC

ORDE DO DÍA:
1. Informe do coordinador.
2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. Aprobación, se procede, da modificación da Memoria do programa de doutoramento DocTIC.

4. Aprobación, se procede, do procedemento para a avaliación anual no curso 2020/21.

5. Aprobación, se procede, de solicitudes de prórroga.

Academic Commission meeting on April 7th

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC
DATA: Mércores,7 de abril de 2021
HORA: 11h00
LUGAR:  Campus Remoto – Sala DocTIC

ORDE DO DÍA:
1. Informe do coordinador.
2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de HIcham Klaina; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Academic Commission meeting: September 17th

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves, 17 de Setembro de 2020
HORA: 10:00 h
LUGAR:  Sala Doc TIC – Campus Remoto

ORDE DO DÍA:

1.     Informe do coordinador.

2.     Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.     Aprobación, se procede, da avaliación anual correspondente ao curso 2019/20 (segunda oportunidade).

4.     Admisión de estudantes no programa de doutoramento para o curso 2020/21.

Academic board meeting, December 12, 2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves 12 de decembro de 2019
HORA: 10:00 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:

  1. Informe do coordinador.
  2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
  3. Aprobación, se procede, da proposta de asignación de directores de tese.
  4. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Mateo Ramos Merino; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.
  5. Asuntos de trámite.
  6. Rogos e preguntas.

Pages

Subscribe to RSS - AC Meeting